CMV הוא הקיצור ל-Cytomegalovirus, נגיף השייך למשפחת ההרפס – וירוסים והוא הגורם השכיח ביותר לזיהום בהיריון בארץ ובעולם.

כ-80% מן האוכלוסייה בארץ נדבקה בנגיף בילדות [1], ולרוב אין להדבקה סימפטומים, או שמדובר בסימפטומים קלים של הצטננות, כאב גרון וחום.

נגיף ה-CMV לא מהווה סכנה לרוב האוכלוסייה, ולמעשה אפשר לומר כי הוא רלוונטי מבחינה רפואית לשני פלחי אוכלוסייה עיקריים:

  1. מדוכאי חיסון – לדוגמה, הסובלים מכשל חיסוני, חולים אונקולוגיים או מושתלי איברים.
  2. עוברים בעת היריון של אישה שנדבקה בנגיף במועד קרוב לזמן ההיריון או במהלכו.

CMV הוא הקיצור ל – Cytomegalovirus, נגיף השייך למשפחת ההרפס – וירוסים והוא הגורם השכיח ביותר לזיהום בהיריון בארץ ובעולם.
כ- 80% מן האוכלוסייה בארץ נדבקה בנגיף בילדות [1], ולרוב אין להדבקה סימפטומים, או שמדובר בסימפטומים קלים של הצטננות, כאב גרון וחום. נגיף ה – CMV
לא מהווה סכנה לרוב האוכלוסייה ולמעשה אפשר לומר, כי הוא רלוונטי מבחינה רפואית לשני פלחי אוכלוסייה עיקריים:
1. מדוכאי חיסון לדוגמה, הסובלים מכשל חיסוני, חולים אונקולוגיים או מושתלי איברים. 
2. עוברים בעת היריון של אישה שנדבקה בנגיף במועד קרוב לזמן ההיריון או במהלכו.

כאשר אישה בהיריון נדבקת בנגיף ה – CMV , קיים סיכון להדבקת העובר בנגיף, עקב מעבר הנגיף מזרם הדם האימהי לשליה ומשם (פוטנציאלית) לעובר. אם מדובר בהדבקה ראשונית בהיריון, כלומר כשהאישה ההרה נדבקה בנגיף לראשונה בחייה במהלך ההיריון, הסיכון לפגיעה בעובר גבוה יותר מזה שבהדבקה שאינה ראשונית.
תוכלו לקרוא בהרחבה על ההבדל בין הדבקה ראשונית להדבקה שאינה ראשונית,  בלשונית השאלות והתשובות. 

בעבר נטו רופאים רבים בישראל להמליץ על הפסקת הריונות במצב של הדבקה ראשונית של האם ב-CMV בהיריון ואולם, כפי שיפורט בהמשך, התפיסה הרפואית העדכנית, המבוססת על מחקרים רבים ומקיפים שנערכו בארץ ובעולם, היא כי ברוב המקרים יש מקום להמשיך את ההיריון תוך ליווי ומעקב היריון צמודים על ידי מומחה למחלות זיהומיות, מרפאות CMV או רופא נשים המתמחה בתחום.

מחקרים מראים כי ברוב מקרי ההדבקה בנגיף העובר כלל לא יידבק, וכי גם במקרה של הדבקה עוברית – רוב העוברים שיידבקו בנגיף ה-CMV במהלך ההיריון ייוולדו בריאים לחלוטין.

עוד נמצא במחקרים כי אפשר בדרך כלל לראות בסקירות האולטרסאונד המכוונות את הפגיעות הקשות של הנגיף ולאפשר להורים לקבל את ההחלטה הנכונה עבורם. תוכלו לקרוא בהרחבה על סקירות האולטרסאונד המכוונות בלשונית מעקב אחרי נשים בהיריון עם CMV.

היכנסו לרשימת התפוצה שלנו ותקבלו
עדכונים, מחקרים וכל מה שחדש בתחום

ברוכים הבאים ל-www.cmv.co.il, אתר העמותה הישראלית להריון עם CMV.
על המשתמשים באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמשים לתנאים.

כל המידע באתר מעודכן ליום שבו הועלה. הוא נועד להנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להיות תחליף להמלצה רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי. השימוש באתר הינו באחריות המשתמשים בלבד ואין בו כדי להחליף את אחריות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך בכל מקרה לגופו. הנהלת האתר מבקשת להבהיר כי על כל מי שמבקשים מידע בנושא CMV לפנות לייעוץ רפואי מתאים.

לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין המידע המוצג באתר או באמצעותו, דיוקו, מהימנותו, שלמותו, עדכניותו ותדירות פרסומו.
השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות להוסיף ולגרוע כל דבר, ללא כל הודעה מוקדמת או מאוחרת על כך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינן של עמותה, אלא אם נאמר באופן מפורש, כי זכויות היוצרים במידע המוגן, או בכל חלק ממנו שייכות לגורם אחר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להפיץ בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה לכך בכתב ומראש.

דילוג לתוכן