בשל זכויות יוצרים של הגורם המפרסם, חלק מהלינקים מקשרים לאתרים הדורשים תשלום עבור המאמר. יחד עם זאת, האבסטרקט של המאמר (התקציר) מפורט במלואו. תרגום שמות המאמרים והחוקרים לעברית נעשה בתרגום חופשי ואנו מקוות שהצלחנו לנסחם בהתאם לכוונת הכותבים במקור.

חשיבות ההדמיות בחיזוי התפתחות תינוקות: 

מעקב אחר תינוקות עם CMV מולד ובדיקות הדמיית עובר תקינות (קישור למאמר בתשלום)
י. אמיר, י. אטיאס, נ. לינדר, י. פרדו

follow-up of infants with congenital cytomegalovirus and normal fetal imaging

Jacob Amir,1 Joseph Atias,2 Nechama Linder,3 Joseph Pardo4, ADC-FNN Online First, published on January 18, 2016 as 10.1136/archdischild-2015-308357

 

הערך של אולטראסאונד והדמיית תהודה מגנטית בהערכת זיהום ראשוני ב – CMV
ש. ליפיץ, ח. הופמן, ב. פלדמן, מ. טפרברג-תקווה, א. שיף וב. וייס

Value of prenatal ultrasound and magnetic resonance imaging in assessment of congenital primary cytomegalovirus infection
S. Lipitz, C. Hoffmann, B. Feldman, M. Tepperberg-Dikawa, E.Schiff and B. Weisz

*, Ultrasound Obstet Gynecol 2010; 36: 709–717

האם אולטראסאונד מוח תקין בעובר יכול לחזות התפתחות נוירולוגית תקינה בזיהום מולד ב – CMV ? ( קישור למאמר בתשלום):
נטלי פרקש, חן הופמן, ליאת בן סירה, דורית לב, אברהם שוויגר, דבורה קידרון, טלי לרמן-שגיא וגוסטבו מלינגר.

Does normal fetal brain ultrasound predict normal neurodevelopmental outcome in congenital cytomegalovirus infection
Natalie Farkas1†, Chen Hoffmann2,3†, Liat Ben-Sira3,4, Dorit Lev3,5, Avraham Schweiger1,6, Dvora Kidron3,7, Tally Lerman-Sagie3,8 and Gustavo Malinger3,9*
PRENATAL DIAGNOSIS Prenat Diagn 2011; 31: 360–366


האם LSV  מהווה פרוגנוזה שלילית לתינוקות עם CMV  מולד? ( קישור למאמר בתשלום):
ג'יאנטסיו, דיקוסטנזו, מיליט, דה מרטינו, קפון, רומנו, ברווסיו, קפסיו, רימונדי

Is lenticulostriated vasculopathy an unfavorable prognostic finding in infants with congenital cytomegalovirus infection
Antonietta Giannattasio⁎, Pasquale Di Costanzo, Paola Milite, Daniela De Martino, Eleonora Capone, Antonia Romano, Carmela Bravaccio, Letizia Capasso, Francesco Raimondi
Journal of Clinical Virology 91 (2017) 31–35

הסיכון לממצאי CMV בהקשר למועד הזיהום ולקיומם של ממצאים טרום לידתיים בבדיקות הדמייה( קישור למאמר בתשלום):
ליפיץ ש, ינון י, מלינגר ג, יגל ש, לויט ל, הופמן ח, רנצר ר, וויס ב.

Risk of cytomegalovirus-associated sequelae in relation to time of infection and findings on prenatal imaging
Lipitz S1, Yinon Y, Malinger G, Yagel S, Levit L, Hoffman C, Rantzer R, Weisz B
Ultrasound Obstet Gynecol

 

ברוכים הבאים ל-www.cmv.co.il, אתר העמותה הישראלית להריון עם CMV.
על המשתמשים באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמשים לתנאים.

כל המידע באתר מעודכן ליום שבו הועלה. הוא נועד להנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להיות תחליף להמלצה רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי. השימוש באתר הינו באחריות המשתמשים בלבד ואין בו כדי להחליף את אחריות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך בכל מקרה לגופו. הנהלת האתר מבקשת להבהיר כי על כל מי שמבקשים מידע בנושא CMV לפנות לייעוץ רפואי מתאים.

לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין המידע המוצג באתר או באמצעותו, דיוקו, מהימנותו, שלמותו, עדכניותו ותדירות פרסומו.
השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות להוסיף ולגרוע כל דבר, ללא כל הודעה מוקדמת או מאוחרת על כך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינן של עמותה, אלא אם נאמר באופן מפורש, כי זכויות היוצרים במידע המוגן, או בכל חלק ממנו שייכות לגורם אחר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להפיץ בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה לכך בכתב ומראש.

דילוג לתוכן