סקירות מכוונות CMV :

פרופ' גוסטבו מלינגר
ציבורי:
מנהל היחידה לאולטרסאונד נשים ומיילדות, ביה"ח איכילוב, טלפון: 03-6972075
פרטי: מכון מור לאשה, טלפון: 03-7946444

​ד"ר קרינה קריידן חרץ
ציבורי: היחידה לאולטרסאונד נשים ומיילדות, ביה"ח איכילוב, טלפון: 03-6972075
פרטי: מכון מור לאשה, טלפון: 03-7946444

​​פרופ' שלמה ליפיץ, פרופ' יואב ינון, פרופ' בועז וייס, ד"ר ניר דובדבני,
היחידה לרפואת העובר המרכז הרפואי שיבא, תל השומר,טלפון: 03-5308116 / 03-5307491 או 03-5307491 עדיף להתקשר בין 13:00 ל- 15:00

ד"ר שי פורת, ד"ר נילי ינאי,
הדסה עין כרם, ירושלים
טלפון: 02-6777180

פרופ' שמחה יגל, ד"ר דן ולסקי,
הדסה הר הצופים, ירושלים,
טלפון: 02-5844301 / 02-5844406

ברוכים הבאים ל-www.cmv.co.il, אתר העמותה הישראלית להריון עם CMV.
על המשתמשים באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמשים לתנאים.

כל המידע באתר מעודכן ליום שבו הועלה. הוא נועד להנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להיות תחליף להמלצה רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי. השימוש באתר הינו באחריות המשתמשים בלבד ואין בו כדי להחליף את אחריות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך בכל מקרה לגופו. הנהלת האתר מבקשת להבהיר כי על כל מי שמבקשים מידע בנושא CMV לפנות לייעוץ רפואי מתאים.

לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין המידע המוצג באתר או באמצעותו, דיוקו, מהימנותו, שלמותו, עדכניותו ותדירות פרסומו.
השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות להוסיף ולגרוע כל דבר, ללא כל הודעה מוקדמת או מאוחרת על כך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינן של עמותה, אלא אם נאמר באופן מפורש, כי זכויות היוצרים במידע המוגן, או בכל חלק ממנו שייכות לגורם אחר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להפיץ בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה לכך בכתב ומראש.

דילוג לתוכן