מרפאות CMV למעקב הריון:

המרפאה הייעודית ל-CMV בהיריון, היחידה לרפואת אם-עובר, מרכז רפואי רבין, ביה"ח בילינסון, פרופ' יוסף פרדו, פרופ' יעקב אמיר, מוקד זימון תורים: 03-9376666, טלפון ישיר במרפאה: 03-9377566, פקס למשלוח הפניה: 03-9377656, מייל למשלוח הפניה: clinicMFM@clalit.org.il

מרפאת CMV בהיריון ביה"ח איכילוב, פרופ' יריב יוגב, פרופ' שרון מסלוביץ',
טלפון: 03-6972075

מרפאה רב-תחומית לזיהום מולד ב-CMV לאם וליילוד, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר, פרופ' שלמה ליפיץ, פרופ' יואב ינון, פרופ' בועז וייס, ד"ר ניר דובדבני, ד"ר גליה ברקאי,
טלפון: 03-5308116 או 03-5307491. עדיף להתקשר בין 13:00 ל-15:00

מרפאת CMV בהיריון, בית החולים הדסה עין כרם, ירושלים פרופ' דנה וולף
טלפון: 02-6778570

היחידה לרפואת האם והעובר, הקריה הרפואית רמב"ם,פרופ' עידו שולט
טלפון: 04-7772292

ברוכים הבאים ל-www.cmv.co.il, אתר העמותה הישראלית להריון עם CMV.
על המשתמשים באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמשים לתנאים.

כל המידע באתר מעודכן ליום שבו הועלה. הוא נועד להנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להיות תחליף להמלצה רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי. השימוש באתר הינו באחריות המשתמשים בלבד ואין בו כדי להחליף את אחריות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך בכל מקרה לגופו. הנהלת האתר מבקשת להבהיר כי על כל מי שמבקשים מידע בנושא CMV לפנות לייעוץ רפואי מתאים.

לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין המידע המוצג באתר או באמצעותו, דיוקו, מהימנותו, שלמותו, עדכניותו ותדירות פרסומו.
השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות להוסיף ולגרוע כל דבר, ללא כל הודעה מוקדמת או מאוחרת על כך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינן של עמותה, אלא אם נאמר באופן מפורש, כי זכויות היוצרים במידע המוגן, או בכל חלק ממנו שייכות לגורם אחר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להפיץ בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה לכך בכתב ומראש.

דילוג לתוכן