בדיקות Bera:

ביה"ח שניידר – 03-9253348

ביה"ח תל השומר – 03-5305842  03-5302615

ביה"ח איכילוב – 03-6973433

ביה"ח מאיר – 09-7471048 (החל מגיל 4 חודשים רק עם סדציה)

ביה"ח וולפסון – 03-5028474 (רק עד גיל 3 חודשים)

ביה"ח קפלן – 08-9441057

ביה"ח רמב"ם – 04-7772432

ביה"ח סורוקה – 08-6400792 (לא עושים בדיקות בסדציה)

ביה"ח שערי צדק – 02-6666687

ביה"ח הדסה עין כרם – 02-6778656 

מכללת הדסה – 02-5842111 (רק עד גיל 3 חודשים ללא סדציה) 

מרפאת מאוחדת ירושלים – 02-6302222 (לא עושים בדיקות בסדציה) 

מרכז רפואי לין חיפה – 04-8568491

ברוכים הבאים ל-www.cmv.co.il, אתר העמותה הישראלית להריון עם CMV.
על המשתמשים באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמשים לתנאים.

כל המידע באתר מעודכן ליום שבו הועלה. הוא נועד להנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להיות תחליף להמלצה רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי. השימוש באתר הינו באחריות המשתמשים בלבד ואין בו כדי להחליף את אחריות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך בכל מקרה לגופו. הנהלת האתר מבקשת להבהיר כי על כל מי שמבקשים מידע בנושא CMV לפנות לייעוץ רפואי מתאים.

לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין המידע המוצג באתר או באמצעותו, דיוקו, מהימנותו, שלמותו, עדכניותו ותדירות פרסומו.
השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות להוסיף ולגרוע כל דבר, ללא כל הודעה מוקדמת או מאוחרת על כך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינן של עמותה, אלא אם נאמר באופן מפורש, כי זכויות היוצרים במידע המוגן, או בכל חלק ממנו שייכות לגורם אחר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להפיץ בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה לכך בכתב ומראש.

דילוג לתוכן