סיכויי ההדבקה והפגיעה בעובר

סיכויי ההדבקה של העובר בנגיף ה-CMV תלויים בשבוע שבו נדבקה האם. במקרה שבו האם נדבקה בטרימסטר הראשון להיריון, הסיכויים להדבקת העובר מגיעים לכ-35%.
חשוב להדגיש כי הדבקת העובר בנגיף ה-CMV אינה מעידה בהכרח על מחלה של העובר ולמעשה, כ-85% מהעוברים שיידבקו יהיו נשאים של הנגיף ללא סימפטומים (א-סימפטומטיים) [2].

אם ההדבקה מתרחשת סביב ההתעברות, סיכויי ההדבקה של העובר יורדים באופן משמעותי, והולכים ונהיים נמוכים יותר ככל שמועד ההדבקה רחוק ממועד הכניסה להיריון (כלומר, קודם להתעברות).
ככל שהאם תידבק בשלב מתקדם יותר בהיריון, עולה הסיכון להדבקת העובר בנגיף ה-CMV, אך יורד הסיכון לפגיעה קשה בעובר. מערכות הגוף של העובר מפותחות יותר ולכן חשופות פחות לפגיעת הנגיף, כך שלהדבקה בטרימסטר שלישי ברוב הפעמים לא תהיה משמעות.

אם אכן מתרחשת פגיעה עקב הדבקת עובר ב-CMV, היא יכולה לבוא לידי ביטוי בטווח רחב של סימפטומים.
יחד עם זאת, בטרימסטר הראשון, מתוך 15% העוברים שייפגעו כתוצאה מההדבקה רק חצי מהעוברים יפתחו נזק קשה, ואילו החצי האחר ייפגעו פגיעות קלות שאפשר לטפל בהן, וחלקן הפיכות.

לכן, חישוב סטטיסטי פשוט יגלה, כי מתוך כלל הנשים שנדבקו בנגיף ה-CMV לראשונה בהיריון בטרימסטר הראשון רק כ-3% מהעוברים יפתחו פגיעות קשות, כאלו שעל פי מחקרים עדכניים אפשר לזהות בדרך כלל בסקירות אולטרסאונד מכוונות לנגיף.

השימוש במונח פגיעות קשות יתייחס לרוב לממצאים בסקירות האולטרסאונד המעידים על מחלה קשה שיכולה לגרום לפיגור שכלי, לעיכוב התפתחותי משמעותי, לעיוורון ולמגוון בעיות נוירולוגיות.
במקרים קשים של הדבקה בתחילת ההיריון קיים גם סיכון לתמותת העובר ברחם כתוצאה מפגיעת הנגיף.

השימוש במונח פגיעות קלות יתייחס לרוב לפגיעות שמיעה, שאותן לא ניתן לזהות בסקירות.
כ-10% מהתינוקות שנדבקו בנגיף ה-CMV במהלך ההיריון יפתחו פגיעות שמיעה. הפגיעות יכולות לנוע בטווח שבין חירשות מוחלטת, שהיא נדירה מאוד, לפגיעות קלות באוזן אחת או בשתיהן.

בארץ, תינוק שנולד עם לקות שמיעה עמוקה יוכל לעבור בגיל שנה ניתוח שתל קוכליארי (שבלול) שיאפשר לו לשמוע, ותינוקות שנפגעו בטווח שמיעה אחר, ייתכן וייעזרו במכשירי שמיעה. תינוק שנולד עם לקות שמיעה יוכל לקבל טיפול תרופתי שיכול לעצור את ההידרדרות בשמיעה, ובמקרים מסוימים אף לשפר את השמיעה שנפגעה עקב הנגיף. תוכלו לקרוא על הטיפול התרופתי בלשונית הלידה והשהות בתינוקייה.

ברוכים הבאים ל-www.cmv.co.il, אתר העמותה הישראלית להריון עם CMV.
על המשתמשים באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמשים לתנאים.

כל המידע באתר מעודכן ליום שבו הועלה. הוא נועד להנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להיות תחליף להמלצה רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי. השימוש באתר הינו באחריות המשתמשים בלבד ואין בו כדי להחליף את אחריות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך בכל מקרה לגופו. הנהלת האתר מבקשת להבהיר כי על כל מי שמבקשים מידע בנושא CMV לפנות לייעוץ רפואי מתאים.

לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין המידע המוצג באתר או באמצעותו, דיוקו, מהימנותו, שלמותו, עדכניותו ותדירות פרסומו.
השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות להוסיף ולגרוע כל דבר, ללא כל הודעה מוקדמת או מאוחרת על כך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינן של עמותה, אלא אם נאמר באופן מפורש, כי זכויות היוצרים במידע המוגן, או בכל חלק ממנו שייכות לגורם אחר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להפיץ בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה לכך בכתב ומראש.

דילוג לתוכן