העמותה הישראלית להיריון עם CMV

העמותה הישראלית להיריון עם CMV נוסדה בשנת 2018, על מנת לשנות את המציאות של נשים וזוגות שחווים היריון עם CMV במדינת ישראל, וזאת לאור הבורות הקיימת בנושא, המתבטאת במידע שנמסר ברשת האינטרנט ולעתים גם בעולם הרפואי, בנוגע להדבקה בנגיף ה-CMV במהלך ההיריון.

חזון העמותה:

"כל הנשים בישראל בגיל הפריון ידעו כיצד להימנע מהדבקה בנגיף ה-CMV.
במקרה של זיהוי הדבקה במהלך ההיריון או בסמיכות למועד ההפריה, יופנו הנשים למערך רפואי שיהיה בכל בית חולים/קופת חולים, שיהיה מורכב מרופאי נשים וזיהומולוגים המתמחים בנגיף. כך תוכל כל אישה לקבל את מלוא המידע המעודכן מחקרית ויתאפשר לה לקבל את ההחלטה המיטבית עבורה בנוגע להיריון"

מטרות העמותה:

 • העלאת המודעת לנגיף ה-CMV במטרה להביא להפחתת שיעור ההדבקה בנגיף במהלך ההיריון.
 • הנגשת המידע העדכני והרלוונטי בנוגע לנגיף ה-CMV כפי שיתפרסם אחת לתקופה ע"י פורום מומחים בתחום, לכל אישה בהתאם למועד ההדבקה שלה בנגיף. הנגשת המידע תאפשר קבלת החלטה מושכלת בנוגע להיריון ממקום של ידע, ותפחית את החרדה אותה חשות הנשים המגלות כי נדבקו בנגיף.
 • הענקת תמיכה אישית ופרטנית לנשים שגילו הדבקה בנגיף.
 • קידום הקמת פורום מומחים ארצי בתחום ה-CMV שיתכנס אחת לתקופה על מנת לדון בחידושים בתחום, לנסח פרוטוקולים מומלצים לטיפול ולפרסם נייר עמדה לכלל הרופאים.
 • קידום שיתופי פעולה בין מרכזים רפואיים בכל הנוגע להריונות עם CMV.

  חברות הועד:
  מיכל ממלוק-כהן, יו"ר
  אן רטיג
  ורד ורטהיים

  חברות ועדת הביקורת:
  אורלי וייסר
  אורית ארגמן פדידא

ברוכים הבאים ל-www.cmv.co.il, אתר העמותה הישראלית להריון עם CMV.
על המשתמשים באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמשים לתנאים.

כל המידע באתר מעודכן ליום שבו הועלה. הוא נועד להנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להיות תחליף להמלצה רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי. השימוש באתר הינו באחריות המשתמשים בלבד ואין בו כדי להחליף את אחריות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך בכל מקרה לגופו. הנהלת האתר מבקשת להבהיר כי על כל מי שמבקשים מידע בנושא CMV לפנות לייעוץ רפואי מתאים.

לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין המידע המוצג באתר או באמצעותו, דיוקו, מהימנותו, שלמותו, עדכניותו ותדירות פרסומו.
השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות להוסיף ולגרוע כל דבר, ללא כל הודעה מוקדמת או מאוחרת על כך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינן של עמותה, אלא אם נאמר באופן מפורש, כי זכויות היוצרים במידע המוגן, או בכל חלק ממנו שייכות לגורם אחר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להפיץ בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה לכך בכתב ומראש.

דילוג לתוכן