בשל זכויות יוצרים של הגורם המפרסם, חלק מהלינקים מקשרים לאתרים הדורשים תשלום עבור המאמר. יחד עם זאת, האבסטרקט של המאמר (התקציר) מפורט במלואו. תרגום שמות המאמרים והחוקרים לעברית נעשה בתרגום חופשי ואנו מקוות שהצלחנו לנסחם בהתאם לכוונת הכותבים במקור.

מניעה:

מניעת העברת CMV מאם לעובר
סטוארט פ. אדלר

Prevention of Maternal–Fetal Transmission of Cytomegalovirus
Stuart P. Adler
EBioMedicine. 2015 Sep; 2(9): 1027–1028.
Published online 2015 Aug 5. doi:  10.1016/j.ebiom.2015.08.004

מניעת הדבקה ראשונית בזיהום CMV במהלך הריון
מריה גרציה רבלו, ססיליה טיבלדי, ג'יוליה מסואלי, ולנטינה פריסינה, אלסנדרה סאצ'י, מילנה פוריאונה, אליסיה ארוסה, ארסניו ספינילו, קתרין קלרסי, מנואלה קסארלי, ג'וזפה גרנה, טוליה טודרוס 

Prevention of Primary Cytomegalovirus Infection in Pregnancy
Maria Grazia Revello,a Cecilia Tibaldi,e Giulia Masuelli,e Valentina Frisina,e Alessandra Sacchi,e Milena Furione,bAlessia Arossa,a Arsenio Spinillo,a Catherine Klersy,c Manuela Ceccarelli,f Giuseppe Gerna,d,⁎ Tullia Todros,e
and for the CCPE Study Group1
EBioMedicine. 2015 Sep; 2(9): 1205–1210

מניעת העברת CMV  מילד לאם בקרב נשים בהריון (קישור למאמר בתשלום):
סטוארט פ. אדלר, ג'ק וו פיני, אן מארי מנגנלו

Prevention of child-to-mother transmission of cytomegalovirus among pregnant women 
Stuart P. Adler, Jack W. Finney, PhD, Anne Marie Manganello, RN, Al M. Best, PhD
The Journal of Pediatrics Volume 145, Issue 4, Pages 485–491 October 2004

ברוכים הבאים ל-www.cmv.co.il, אתר העמותה הישראלית להריון עם CMV.
על המשתמשים באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמשים לתנאים.

כל המידע באתר מעודכן ליום שבו הועלה. הוא נועד להנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להיות תחליף להמלצה רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי. השימוש באתר הינו באחריות המשתמשים בלבד ואין בו כדי להחליף את אחריות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך בכל מקרה לגופו. הנהלת האתר מבקשת להבהיר כי על כל מי שמבקשים מידע בנושא CMV לפנות לייעוץ רפואי מתאים.

לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין המידע המוצג באתר או באמצעותו, דיוקו, מהימנותו, שלמותו, עדכניותו ותדירות פרסומו.
השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות להוסיף ולגרוע כל דבר, ללא כל הודעה מוקדמת או מאוחרת על כך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינן של עמותה, אלא אם נאמר באופן מפורש, כי זכויות היוצרים במידע המוגן, או בכל חלק ממנו שייכות לגורם אחר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להפיץ בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה לכך בכתב ומראש.

דילוג לתוכן