בשל זכויות יוצרים של הגורם המפרסם, חלק מהלינקים מקשרים לאתרים הדורשים תשלום עבור המאמר. יחד עם זאת, האבסטרקט של המאמר (התקציר) מפורט במלואו. תרגום שמות המאמרים והחוקרים לעברית נעשה בתרגום חופשי ואנו מקוות שהצלחנו לנסחם בהתאם לכוונת הכותבים במקור.

טיפול תרופתי ב- CMV מולד:

תופעות לוואי המטולוגיות המשוייכות לטיפול ממושך בואלגנציקלוביר בזיהום ציטומגלוירוס מולד
בילבסקי אפרים, אוסובסקי מיקי, אמיר יעקב, ירדן-בילבסקי חבצלת, פרדו יוסף, יעקובוביץ' ג'ואן, זיו לירון

Hematologic Adverse Events Associated with Prolonged Valganciclovir Treatment in Congenital Cytomegalovirus Infection
Bilavsky Efraim, Osovsky Micky, Amir Jacob, Yarden-Bilavsky Havatzelet, Pardo Joseph, Yacobovich Joanne, Ziv Liron
The Pediatric Infectious Disease Journal April 19,2018- Volume Publish Ahead of Print Issue
Doi: 10.1097/inf.0000000000002079

ואלגאנציקלוביר יעיל בילדים עם CMV מולד וירידת שמיעה מבודדת
פסטרנק, זיו, אטיאס, אמיר, בילבסקי

Valganciclovir Is Beneficial in Children with Congenital Cytomegalovirus and Isolated Hearing Loss
.Yehonatan Pasternak, Liron Ziv, Joseph Attias, Jacob Amir, Efraim Bilavsky
The Journal of Pediatrics 2018

ואלגאנציקלוביר ל – CMV  מולד סימפטומטי
קימברלין, ג'סטר, סנצ'ס

.Valganciclovir for symptomatic congenital cytomegalovirus disease
Kimberlin DW, Jester PM, Sánchez PJ, et al
. N Engl J Med. 2015;372:933-943

טיפול בירידה מאוחרת בשמיעה בתינוקות עם זיהום  CMV מולד ( קישור למאמר בתשלום) :
אמיר, אטיאס, פרדו

.Treatment of Late-Onset Hearing  Loss in Infants With Congenital Cytomegalovirus Infection
Jacob Amir, MD1,2, Joseph Attias, DSc1, and Joseph Pardo, MD2,3
Clin Pediatr (Phila). 2014 May;53(5):444-8. doi: 10.1177/0009922813510204. Epub 2013 Nov 25

טיפול תוך רחמי בזיהום CMV  מולד עם valacyclovir במחקר שלב שני רב מרכזי, בתווית פתוחה
לורנז ויל, גאוט, בוסירס, סטרינמן, מגני, קודרק, סלמון, גוליצמנט, אגרטר,
וינר, פיקון, ג'אקומרד, ויל

In utero treatment of congenital cytomegalovirus infection with valacyclovir
in a multicenter, open-label, phase II study

Leruez-Ville M1, Ghout I2, Bussières L3, Stirnemann J4, Magny JF5, Couderc S6, Salomon LJ4, Guilleminot T1, Aegerter P2, Benoist G7, Winer N8, Picone O9, Jacquemard F10, Ville Y11

Am J Obstet Gynecol. 2016 Oct;215(4):462.e1-462.e10. doi: 10.1016/j.ajog.2016.04.003. Epub 2016 Apr 13

ברוכים הבאים ל-www.cmv.co.il, אתר העמותה הישראלית להריון עם CMV.
על המשתמשים באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמשים לתנאים.

כל המידע באתר מעודכן ליום שבו הועלה. הוא נועד להנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להיות תחליף להמלצה רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי. השימוש באתר הינו באחריות המשתמשים בלבד ואין בו כדי להחליף את אחריות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך בכל מקרה לגופו. הנהלת האתר מבקשת להבהיר כי על כל מי שמבקשים מידע בנושא CMV לפנות לייעוץ רפואי מתאים.

לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין המידע המוצג באתר או באמצעותו, דיוקו, מהימנותו, שלמותו, עדכניותו ותדירות פרסומו.
השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות להוסיף ולגרוע כל דבר, ללא כל הודעה מוקדמת או מאוחרת על כך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינן של עמותה, אלא אם נאמר באופן מפורש, כי זכויות היוצרים במידע המוגן, או בכל חלק ממנו שייכות לגורם אחר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להפיץ בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה לכך בכתב ומראש.

דילוג לתוכן