בשל זכויות יוצרים של הגורם המפרסם, חלק מהלינקים מקשרים לאתרים הדורשים תשלום עבור המאמר. יחד עם זאת, האבסטרקט של המאמר (התקציר) מפורט במלואו. תרגום שמות המאמרים והחוקרים לעברית נעשה בתרגום חופשי ואנו מקוות שהצלחנו לנסחם בהתאם לכוונת הכותבים במקור.

CMV ושמיעה:

תוצאות שמיעה של תינוקות עם CMV  מולד ולקויות שמיעה ( קישור למאמר בתשלום):
 אפריים בילבסקי, קרן שחר – ניסן, יוסף פרדו, יוסף אטיאס, יעקב אמיר

Hearing outcome of infants with congenital cytomegalovirus and hearing impairment
Efraim Bilavsky,1,2 Keren Shahar-Nissan,1,2 Joseph Pardo,2,3 Joseph Attias,4,5 Jacob Amir1,2ADC Online First, published on January 29, 2016 as 10.1136/archdischild-2015-309154

טיפול בירידה מאוחרת בשמיעה בתינוקות עם זיהום  CMV מולד ( קישור למאמר בתשלום) :
אמיר, אטיאס, פרדו

.Treatment of Late-Onset Hearing  Loss in Infants With Congenital Cytomegalovirus Infection
Jacob Amir, MD1,2, Joseph Attias, DSc1, and Joseph Pardo, MD2,3
Clin Pediatr (Phila). 2014 May;53(5):444-8. doi: 10.1177/0009922813510204. Epub 2013 Nov 25

ירידה בשמיעה ו – CMV  מולד – סקירה סיסטמטית
גודריס, לינהיר, סמטס, ואן הוק, קיימולם, דוגל

Hearing Loss and Congenital CMV Infection: A Systematic Review
Goderis J, De Leenheer E, Smets K, Van Hoecke H, Keymeulen A, Dhooge I
.Pediatrics 2014 Nov; 134(5):972-98

LSV הוא סמן סיכון גבוה לירידה בשמיעה בתינוקות CMV  מולד ( קישור למאמר בתשלום):
 בילבסקי, שוורץ, פרדו, אטיאס, לוי, היימי-כהן, אמיר

Lenticulostriated vasculopathy is a high-risk marker for hearing loss in congenital cytomegalovirus infections
Bilavsky E, Schwarz M, Pardo J, Attias J, Levy I, Haimi-Cohen Y, Amir J. . Acta Paediatr. 2015;104:e388-394

ברוכים הבאים ל-www.cmv.co.il, אתר העמותה הישראלית להריון עם CMV.
על המשתמשים באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמשים לתנאים.

כל המידע באתר מעודכן ליום שבו הועלה. הוא נועד להנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להיות תחליף להמלצה רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי. השימוש באתר הינו באחריות המשתמשים בלבד ואין בו כדי להחליף את אחריות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך בכל מקרה לגופו. הנהלת האתר מבקשת להבהיר כי על כל מי שמבקשים מידע בנושא CMV לפנות לייעוץ רפואי מתאים.

לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין המידע המוצג באתר או באמצעותו, דיוקו, מהימנותו, שלמותו, עדכניותו ותדירות פרסומו.
השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות להוסיף ולגרוע כל דבר, ללא כל הודעה מוקדמת או מאוחרת על כך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינן של עמותה, אלא אם נאמר באופן מפורש, כי זכויות היוצרים במידע המוגן, או בכל חלק ממנו שייכות לגורם אחר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להפיץ בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה לכך בכתב ומראש.

דילוג לתוכן